Zvedaví vedci

ANIMAČNÝ PROGRAM ZVEDAVÍ VEDCI

hravou formou podnecuje tvorivosť účastníkov prostredníctvom zaujímavých pokusov pod dohľadom vyškolených animátorov, ktorí pracujú s materiálmi bežne dostupnými v domácnosti.

Animačný program je akreditovaný Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Pripravujú ho certifikovaní dobrovoľníci v rámci edukačných podujatí pre deti a je súčasťou táborových programov AMAVET-u.

Animátori pri tvorbe programu čerpajú inšpiráciu z metodických príručiek, ktorú pre nich pripravili odborníci z oblasti prírodných vied a techniky.

Tu môžete nazrieť do podujatí AMAVET-u s animačným programom Zvedaví vedci.

Medzi publikáciami AMAVET-u nájdete aj metodické príručky pre dobrovoľníkov a učiteľov.