Zvedaví vedci

ANIMAČNÝ PROGRAM ZVEDAVÍ VEDCI

hravou formou podnecuje tvorivosť účastníkov prostredníctvom zaujímavých pokusov pod dohľadom vyškolených animátorov, ktorí pracujú s materiálmi bežne dostupnými v domácnosti v  “labáku“ pri morskom pobreží.

 

POZOR: Organizácia podujatia je z dôvodu pandémie koronavírusu pozastavená.

Program:

Deň 1

Zoznámenie sa s prostredím – aká je v Chorvátsku klíma? Meranie teploty morskej vody. Meranie teploty vzduchu. Zloženie meteorologickej stanice. Čo sú meracie prístroje a na čo sa používajú? Od čoho závisí teplota?

Deň 2

Mikroskopovanie chorvátskej fauny a flóry, skúmanie života v mori, lov malých morských živočíchov.

Chémia v prírode – elektrolýza morskej a destilovanej vody (demonštrácia a skúšanie jednoduchých chemických a fyzikálnych pokusov).

Deň 3

Peší výlet do Bašky Vody, meranie teploty a pH. Výroba lávovej lampy. Ako si vyrobiť vulkán? Kolektívne hry.

Deň 4

Pozorovanie Slnka a dennej oblohy, nočné pozorovanie hviezdnej oblohy, hľadanie hviezd, súhvezdí a planét.

Deň 5

Tímové súťaže so stanovišťami, chcemické pokusy, premietanie filmov.

Deň 6

Hľadanie utajenej pláže, výlet do Bašky Vody na zmrzlinu.  Morský ježko pod mikroskopom – prečo je nebezpečný? Nočné kúpanie.

Deň 7

Hry vo vode. Loptové hry, pozorovanie Slnka na pláži. Ako získať morskú soľ? Výroba pitnej vody z morskej.

Zmena programu vyhradená. Program “Zvedaví vedci” realizujeme pri minimálnom počte 5 detí.