Kontaktujte nás

Naše kontaktné údaje:

Organizátor pobytových podujatí, táborov a animačného programu:

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET)
Hagarova 4
831 51 Bratislava

 

Koordinátorka aktivít

Mgr. Andrea Adamovičová

Email: adamovicova@amavet.sk

Tel: 0905 506 312

 

Koordinátorka aktivít

Mgr. Jana Petrušková

Email: petruskova@amavet.sk

Tel: 0905 506 312