O nás

AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku je organizáciou fungujúcou už viac ako 30 rokov. Počas svojej existencie stála pri zrode rôznych úspešných projektov pre mladých ľudí. Jedným z nich je organizovanie táborov pre deti.

V minulosti sme v rámci projektu Anjeli deťom úspešne zorganizovali mnoho letných pobytov v Chorvátsku, kde mohli deti zažiť netradičnú školu v prírode, fantastické športové sústredenie či zaujímavý školský výlet. Bol to projekt, ktorý si počas dlhoročnej existencie získal celý rad priaznivcov – najmä študentov, ich pedagógov ale aj iných kolektívov či jednotlivcov bažiacich po poznaní a zábave. Od roku 2013 do roku 2020 sme pre deti získali od sponzorov 85 000 eur. Na pobytových táboroch sa takto mohlo zúčastniť bezplatne 277 detí a k tomu aj dobrovoľníci – animátori. Na toto obdobie máme veľa pekných spomienok a teší nás, že z mnohých táborových detí vyrástli dobrovoľníci, ktorí sa chcú podieľať na našich podujatiach ako animátori. Sme presvedčení, že všetky tieto aktivity budú mať pozitívny dopad na život detí. Rozvíjanie kompetencií, praktické skúsenosti a formovanie zdravých medziľudských vzťahov môže mať aj priaznivý vplyv na uplatnenie sa v ich budúcom zamestnaní.

V súčasnosti pripravujeme denné tábory v Bratislave, kde budú mať deti šancu zažiť animačný program Zvedavých vedcov, navštíviť zaujímavé miesta a zažiť kopec zábavy.

Ďalšie aktivity AMAVET-u