Letné tábory

Letný tábor Zvedavých vedcov – Modra-Piesok 2024

Pobytový tábor Zvedavých vedcov je ideálna voľba pre deti a mládež od 8 do 13 rokov. Vychutnajú si podnetné leto v prírode plné tvorivých aktivít, pokusov, bádania a zábavy pod dohľadom vyškolených táborových vedúcich.

V programe sú netradičné experimenty zvedavých vedcov pod holým nebom , niečo pre šikovné ruky, súťažné aktivity či dobrodružné výlety.

Účastnícky poplatok zahŕňa náklady na ubytovanie v penzióne (7 nocí), plnú penziu, táborových vedúcich, členský poplatok AMAVET-u, lekárničku, materiál na aktivity a vstupenky.

Ubytovanie je zabezpečené v turistickom penzióne Huncokár výhradne pre náš tábor. Nachádza sa v CHKO Malé Karpaty s množstvom príležitostí na aktívne trávenie voľného času. V blízkom okolí penziónu sa nachádza viacero rekreačných športovísk, astronomické observatórium, vodné nádrže a rozhľadne.

Z programu tábora:

Zoznamovacie hry: Keďže vieme, že naša skupinka táborákov bude rôznorodá a nebudú sa poznať, tak sme na prvý deň naplánovali zoznamovacie aktivity a aktivity zamerané na spojenie skupiny. Každé dieťa v našom tábore je plnohodnotným členom skupiny, preto dbáme na to, aby sa cítilo komfortne.

Astronomické a vesmírne bádanie: Prvým veľkým projektom bude zostrojenie svojej vlastnej rakety. Ako vysoko vyletí? Vydrží záchranný modul? Okrem toho navštívime Astronomické a geofyzikálne observatórium FMFI UK.

Enviromentálne vedy, biológia a ekovýchova: Návšteva neďalekého Včelieho domčeka a ukážka včelieho života s odborníkom. Pre nebojácnych máme pripravenú možnosť vyskúšať si ochranný oblek a vidieť včielky zblízka. Na prechádzke prírodou sa k nám pridá aj zoológ / biológ a názorne nám poukazuje miestnu faunu a flóru.

Vtipná chémia: Kreatívne experimenty pod dozorom našich skúsených animátorov, ktoré zaujmú každého. Meniace sa mince, tajná správa a všetci dobre vieme, že slizu nikdy nie je dosť.

Konštruktéri: Zostrojíme si vlastný padák, či domček na solárny panel. Pri tvorení si hravo vysvetlíme fyzikálne javy, ktoré nám pri konštruovaní pomáhajú.

Kreativita a logika v problémoch: Skupinové hľadanie riešení a rozvíjanie kritického myslenia. Navrhneme a zhotovíme sa vlastný most len s obmedzeným materiálom. Prejde most záťažovou skúškou? Ako most vylepšíme?

Okrem týchto aktivít nás čakajú aj večerné opekačky, premietania tematických filmov, kvízy, spoločenské hrysúťaže.

Termíny:

Ako bolo na táboroch minulý rok si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Prihlásiť sa môžete emailom:

adamovicova@amavet.sk

alebo

petruskova@amavet.sk

alebo telefonicky 0905 506 312

Prihlášky si môžete stiahnuť kliknutím na daný turnus, prípadne vám ich obratom zašleme na vyžiadanie.