Denný tábor

Miesto konania: Krasňanská beseda, Rača a okolie

Kedy: 3. – 7. august 2020

10. – 14. august 2020

17. – 21. august 2020

AMAVET pripravuje tradične aj dený tábor pre deti v Bratislave, tento raz vzhľadom na situáciu so zvýšenými nárokmi na hygienu. Podujatie je vhodné najmä pre deti od 8 do 14 rokov. Pripravený máme pre nich animačný program zvedavých vedcov, ktorý formou bádateľských aktivít hravo podnecuje záujem o vedu a poznanie. Program tábora je doplnený aj o vonkajšie aktivity, športové hry alebo lodičky v Zálesí pod dohľadom skúsených inštruktorov.

Účastnícky poplatok: 120 €

V cene je zahrnutá aj strava (desiata, obedy s výberom niekoľkých jedál), pitný režim, materiálne zabezpečenie, preprava, vstupné a samozrejme animátori s vedúcim tábora.

Harmonogram tábora bude postupne dopĺňaný.

Príchody a odchody

Rodič privedie dieťa každý deň ráno v čase od 8:00 do 8:30 h do Krasňanskej besedy na Kadnárovej 19 v Krasňanoch (denné centrum seniorov). Vaše dieťa si môžete prevziať poobede v čase od 16:30 do 17:00 h. na rovnakej adrese.

Prihlásiť sa môžete mailom na prochaska@amavet.sk alebo telefonicky 0905 506 312.

Denný tábor 2020

Ukážka z denného tábora 2018

Ukážka z denného tábora 2019