Denný tábor

AMAVET pripravuje denné tábory pre deti v Bratislave. Podujatie je vhodné najmä pre deti od 7 do 12 rokov. Pripravený máme pre nich animačný program zvedavých vedcov, ktorý formou hravých bádateľských aktivít podnecuje záujem o vedu a poznanie. Program tábora je doplnený aj o vonkajšie aktivity, športové hry alebo lodičky v Zálesí pod dohľadom skúsených inštruktorov, návštevu Aurélia či program na Strojníckej fakulte STU, prípadne prírodovedné aktivity s Mestskými lesmi Bratislava.

Termíny:

Miesto konania:  Bratislava-Rača a okolie

Účastnícky poplatok: 155 €

V cene je zahrnutá aj strava (desiata, obedy s výberom niekoľkých jedál), pitný režim, materiálne zabezpečenie, preprava, vstupné a samozrejme táboroví vedúci.

Príchody a odchody

Rodič privedie dieťa každý deň ráno v čase od 8:00 do 8:15 do ZUŠ Vrbenského alebo ZŠ Tbiliská (podľa turnusu). Vaše dieťa si môžete prevziať poobede v čase od 16:00 do 16:30 na rovnakej adrese. 

Prihlásiť sa môžete mailom na petruskova@amavet.sk alebo telefonicky 0905 506 312. Obratom vám zašleme prihlášku a program tábora, prípadne si ju môžete stiahnuť na k danému turnusu vyššie a vyplnenú poslať na uvedený mail.

Ako bolo na tábore minulý rok sa môžete pozrieť na tomto odkaze, prípadne v roku 2022 tu, v roku 2021 tu, v roku 2020 tu, alebo na videách nižšie.

Denný tábor Zvedavých vedcov pripravujeme s podporou MČ Rača.

Denný tábor 2020

Ukážka z denného tábora 2018

Ukážka z denného tábora 2019