Anjeli deťom

Asi každý z nás osobne pozná dieťa vyrastajúce v prostredí, kde je náročné zabezpečiť vhodné podmienky pre jeho rozvoj. Šikovné dieťa, ktorému sa napriek nepriaznivej situácii darí v škole, športe či inej oblasti záujmu. Dieťa, pre ktoré sú letné prázdniny strávené za hranicami rodného kraja len ťažko uskutočniteľným snom. Naším cieľom je motivovať, odmeniť za usilovnosť a vytrhnúť zo zabehaných koľají šikovné deti, ktoré pochádzajú zo znevýhodneného prostredia a to prostredníctvom letného tábora plného nových priateľstiev, ale aj oddychu a bezstarostných hier. Naše občianske združenie však oproti bežným táborom a cestovným kanceláriám ponúka pridanú hodnotu – našim cieľom je rozvinúť prirodzený potenciál detí v motivujúcom prostredí plnom zaujímavých podnetov.

Vravíte si, že to nie je reálne? V rokoch 2013 až 2018  sme do „bezplatných“ táborov pozvali  viac ako 230 detí.Tábory sa uskutočnili  na pobreží Jadranského mora, v chorvátskom kempe Baško Polje, ktorý je obklopený píniovými lesmi. Išlo  teda o prostredie  bohaté na prírodné krásy, v ktorom deti nikdy predtým neboli, s priaznivým vplyvom na upevňovanie ich zdravia. Za tieto tábory vďačíme anjelom, ktorí ich finančne podporili. Veľké poďakovanie patrí aj deťom, ktoré nám po návrate domov poslali napríklad  takýto krásny list, prípadne sa s nami podelili o svoje zážitky prostredníctvom obrázkov, básničiek, fotografií či emailov.

Našou víziou je aj naďalej pozývať  deti zo znevýhodneného prostredia do letných táborov.

Záverečná správa 2018

Záverečná správa 2017

Záverečná správa 2016

Záverečná správa 2015

Fotogaléria z tábora Anjeli deťom I. 2015

Fotogaléria z tábora Anjeli deťom II. 2015 

Ako sa do projektu zapojiť?

Konkrétne deti do tábora odporúčajú organizácie prostredníctvom  „anjelov – dospelákov”, ktorí ich dôverne poznajú – napríklad vychovávatelia v detských domovoch, sociálni pracovníci na obecných úradoch, učitelia v školách prípadne vedúci voľnočasových krúžkov na základe výzvy, ktorú zverejňujeme po nazbieraní potrebnej sumy.

Deti majú v letnom tábore zabezpečené ubytovanie, stravu, dopravu a program s názvom Zvedaví vedci. Vedúci sa na realizácii tábora podieľajú ako dobrovoľníci. To znamená, že do toho vkladajú svoj čas, úsilie a talent bez akéhokoľvek nároku na odmenu. Na všetko ostatné potrebujeme pomoc anjelov. V prípade, že by ste sa k nim chceli pridať, môžete tak urobiť napríklad prostredníctvom darovacej zmluvy.

Prijímateľom darov je občianske združenie AMAVET – Asociácia pre mládež vedu a techniku, ktoré má už 28-ročnú históriu! Sídlo AMAVET-u je na Hagarovej ulici č. 4 v Bratislave, IČO 00684040.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať osobne, telefonicky na číslach 0905 506 312, 02/44 87 23 31 príp. emailom na adrese prochaska@amavet.sk. ĎAKUJEME.

Ďakujeme všetkým anjelom, ktorí pomáhajú deťom.