Anjeli deťom

Asi každý z nás osobne pozná dieťa vyrastajúce v prostredí, kde je náročné zabezpečiť vhodné podmienky pre jeho rozvoj. Šikovné dieťa, ktorému sa napriek nepriaznivej situácii darí v škole, športe či inej oblasti záujmu. Dieťa, pre ktoré sú letné prázdniny strávené za hranicami rodného kraja len ťažko uskutočniteľným snom. Naším cieľom je motivovať, odmeniť za usilovnosť a vytrhnúť zo zabehaných koľají šikovné deti, ktoré pochádzajú zo znevýhodneného prostredia a to prostredníctvom letného tábora plného nových priateľstiev, ale aj oddychu a bezstarostných hier. Naše občianske združenie však oproti bežným táborom a cestovným kanceláriám ponúka pridanú hodnotu – našim cieľom je rozvinúť prirodzený potenciál detí v motivujúcom prostredí plnom zaujímavých podnetov.

V rokoch 2013 až 2020 sme do táborov pozvali  viac ako 277 detí, ktoré sa vďaka dobrým ľuďom mohli zúčastniť bezplatne. Tábory sa uskutočnili  na pobreží Jadranského mora, v chorvátskom kempe Baško Polje, ktorý je obklopený píniovými lesmi. Išlo  teda o prostredie  bohaté na prírodné krásy, v ktorom deti nikdy predtým neboli, s priaznivým vplyvom na upevňovanie ich zdravia.

Sme presvedčení, že všetky tieto aktivity budú mať pozitívny dopad na život detí. Rozvíjanie kompetencií, praktické skúsenosti a formovanie zdravých medziľudských vzťahov môže mať aj priaznivý vplyv na uplatnenie sa v ich budúcom zamestnaní.

Za realizáciu projektu Anjeli deťom patrí veľká vďaka nadáciám, firmám, obecným úradom, jednotlivcom a všetkým dobrovoľníkom, ktorí priložili ruku k dielu. Veľké poďakovanie patrí aj deťom, ktoré nám po návrate domov poslali napríklad  takýto krásny list, prípadne sa s nami podelili o svoje zážitky prostredníctvom obrázkov, básničiek, fotografií či emailov. Letné tábory s AMAVET-om sú viac než len pobyty pri mori. Naštartovali sme spolu mládež k zmysluplným činnostiam a umožnili jej rásť. Chceme v tom pokračovať aj naďalej. Radi by sme vám preto ponúkli šancu spolupodieľať sa s nami na projekte Anjeli deťom aj v budúcnosti.

Naši partneri:
rača logo
partizanske 2

Ďakujeme aj všetkým anonymným anjelom, ktorí podporili našu iniciatívu.

Ako sa do projektu zapojiť?

Konkrétne deti do tábora odporúčajú organizácie prostredníctvom  „anjelov – dospelákov“, ktorí ich dôverne poznajú – napríklad vychovávatelia v detských domovoch, sociálni pracovníci na obecných úradoch, učitelia v školách prípadne vedúci voľnočasových krúžkov na základe výzvy, ktorú zverejňujeme po nazbieraní potrebnej sumy.

Deti majú v letnom tábore zabezpečené ubytovanie, stravu, dopravu a program s názvom Zvedaví vedci. Vedúci sa na realizácii tábora podieľajú ako dobrovoľníci. To znamená, že do toho vkladajú svoj čas, úsilie a talent bez akéhokoľvek nároku na odmenu. Na všetko ostatné potrebujeme pomoc anjelov. V prípade, že by ste sa k nim chceli pridať, môžete tak urobiť napríklad prostredníctvom darovacej zmluvy.

Prijímateľom darov je občianske združenie AMAVET – Asociácia pre mládež vedu a techniku, ktoré má už 30-ročnú históriu! Sídlo AMAVET-u je na Hagarovej ulici č. 4 v Bratislave, IČO 00684040.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať osobne, telefonicky na číslach 0905 506 312, 02/44 87 23 31 príp. emailom na adrese prochaska@amavet.sk. ĎAKUJEME.

Ďakujeme všetkým anjelom, ktorí pomáhajú deťom.