Ako bolo na dennom tábore AMAVET v Rači 2021

Formula Student na Strojníckej fakulte STU

V lete 2021 sa denných táborov v Rači zúčastnilo 101 detí, pre ktoré bol pripravený bohatý program plný bádateľských aktivít, exkurzií a hravej vedy. Zorganizovali sme 4 turnusy denného tábora počas júla a augusta so základňou v priestoroch ZŠ Tbiliská, pričom dva turnusy sme zrealizovali v spolupráci so školou v rámci projektu Letných škôl.Na programe sa podieľali okrem pracovníkov AMAVET-u aj desiati animátori, z toho štyria čerství absolventi školenia animačného programu Zvedavých vedcov.

 

Tím animátorov detskými očami

Teší nás, že záujem o tábor bol veľký. Do budúceho leta máme čas rozmýšľať nad tým, ako ho pripravíme ešte lepší. Program v sebe skĺbil aktivity vnútri aj vonku, náš animačný program a aj exkurzie či prezentácie lektorov zo spriatelených inštitúcií.

 

Každý turnus mal program v niečom iný, a niečo bolo naopak spoločné. Najlepším príkladom je návšteva Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ktorú sme absolvovali vždy v stredu. Deti šancu zažiť univerzitnú atmosféru a vyskúšať si v labákoch a dielňach techniku za pomoci lektorov z radov zamestnancov fakulty, ktorí im ochotne predviedli svoje pracovislo a všetko vysvetlili. Od formúl cez drony, vznášadlá a robotov, bol to deň bohatý na aktivity, za čo patrí Strojníckej fakulte veľká vďaka.

 

Po stopách zvierat pri Horárni Krasňany

Deti absolvovali aj prírodovedný výlet do Mestských lesov v Bratislave. Mali šancu oboznámiť sa so životom a významom včiel či zažiť program zameraný na hľadanie stôp zvierat. Naučili sa spozorovať prítomnosť živočíchov žijúcich v našom okolí na základe ich odtlačkov, hniezd, pierok či trusu. Niektoré deti sa blysli vynikajúcimi znalosťami v oblasti prírodovedy a tento výlet hodnotili mnohý ako jeden z najobľúbenejších dní počas tábora. Tradičnú opekačku sme si museli odpustiť počas troch turnusov kvôli zákazu kladeniu ohňa, no pripravili sme namiesto nej takú hostinu, že bolo ťažké sa sťažovať.

Hravá veda v Aureliu

Počas prvého turnusu sme sa zúčastnili aj plavby na katamaranoch. Za účasti skúsených inštruktorov sme vyštartovali z lodenice Zálesie až na miesto, kde sme ešte stihli opekačku a ďalšie pokusy pre deti. Plavba bola zaberačka, ale odmenou boli stretnutie s mnohými druhmi vodných vtákov a vodných živočíchov z bezprostrednej blízkosti.

 

Navštívili sme aj centrum vedy Aurelium, kde sme si mohli vyskúšať množstvo interaktívnych vedecko-technických pokusov a aktivít. Na záver sme zhliadli laserovú show a prezentáciu teslovho generátoru. Aurelium oproti minulému roku ešte viac rozšírilo ponuku aktivít. Niektoré deti ich zažili prvý raz a už hneď pri prvom stretnutí s rodičmi sa dožadovali ďalšej návštevy.

 

Vedátorské pokusy v klubovni

Na animačnom programe, do ktorého každý animátor vkladal niečo svoje, však nesmelo chýbať ani obľúbené odpaľovanie rakiet, ktoré si táborové deti pripravovali. Každý turnus bol trochu iný, čo pochopiteľne záležalo na našich dobrovoľníkoch. Každý do programu vkladal niečo svoje. Deti tak mali šancu zažiť pátračky, geocaching, kriminálku, olympiádu, konferenciu s prezentáciou svojich pokusov a mnoho ďalších aktivít.

Tímová súťaž v skladaní robota

Všetko sme to mohli zažiť vďaka podpore Mestskej časti Rača a ochotným partnerom, ktorým záleží na tom, aby mládež mohla tráviť voľný aktívne a rozvíjať svoje talenty.

Ďakujeme a dovidenia o rok!